office@afa.az

(+99455) 683 55 55

Baku,Mammad Araz 109

Aqrotexniki məsləhətlər

Aqrotexniki məsləhətlər AFA olaraq üzvlərimizə fermer kimi fəaliyyətləri üçün daima yenilikçi tövsiyyələr verir, işin həyata keçirilməsi üçün və səmərəliliyin artırılması baxımından daha praktiki yanaşmalar təqdim edir və beynəlxalq təcrübənin tətbiqində yardımçı olmağa çalışırıq. Azərbaycan cəmiyyətinə fayda verə bilməyimiz üçün, ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafı üçün fermerlərin yanındayıq. Üzvlərimizə təqdim etdiyimiz aqrotexniki məsləhətlər üç əsas cəhəti özündə birləşdirir ki, bunlar da aşağıdakılardır:

• Yenilikçilik 
• Səmərəlilik 
• Beynəlxalq təcrübə 
Bu üç cəhətə əsaslanan məsləhətlərimiz sayəsində fermerlər daha səmərəli fəaliyyət göstərir. Məqsədimiz fermerlik ideyasının vüsət alması, inkişafı və bununla da ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafıdır.